ФИЛТРИ ЗА ВОДА
Copyright © 2020. All Rights Reserved

Смесителни вентили за санитарна вода

Термостатични смесителни вентили с пряко действие, без електрическо управление, с вграден термочувствителен елемент.

Серия BRV 796/799 - Термостатични смесителни вентили за битова гореща вода (БГВ).

Серия Aquamix се използва в разпределителната мрежа за битова гореща вода, за да се поддържа постоянна температура на смесената вода в съответствие с разликата в температурата на горещата вода, идваща от бойлера

Серия T70 e за системи с голям дебит, където температурата на смесената вода трябва да се поддържа в точно определена стойност, постоянна или променяща се, по желание на потребителя

Производители
Подреди по