Copyright © 2019. All Rights Reserved

Информация за бисквитки

За да работи https://akva-sistemi.com ("Сайта") според заложената от екипа на АКВА СИСТЕМИ ("ние") функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки файлове, запазвани от Вашия браузър на Вашето устройство. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на Сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките" се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в Сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на Сайта.

Какви видове „бисквитки“ използваме?

 

Category: Necessary (1)

 

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

CO O KIE N AM E

PR O V IDER

TYPE

EX PIR Y

PHPSESSID

akva-sistemi.com

HTTP

Session

F irst fo u n d U RL : h ttp s : //a k va -s is te mi. co m/

C o o kie p u rp o se d escrip tio n : Pre s e rve s u s e r s e s s io n s ta te a cro s s p a g e re q u e s ts .

In itiato r: W e b s e rve r

So u rce: a k va -s is te mi. co m

Data is sen t to : B u lg a ria (a d e q u a te ) Ad e q u a te co u n try u n d e r G D PR (E U )

 

Category: Statistics (5)

 

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

CO O KIE N AM E

PR O V IDER

TYPE

EX PIR Y

_ga

akva-sistemi.com

HTTP

2 years

F irst fo u n d U RL : h ttp s : //a k va -s is te mi. co m/

C o o kie p u rp o se d escrip tio n : R e g is te rs a u n iq u e ID th a t is u s e d to g e n e ra te s ta tis tica l d a ta o n h o w th e vis ito r u s e s th e w e b s ite .

In itiato r: Pa g e s o u rce lin e n u mb e r 53-60

Source: Inline script

Data is sen t to : B u lg a ria (a d e q u a te ) Ad e q u a te co u n try u n d e r G D PR (E U ) Blo cked u n til accep ted b y u ser: No

 

_gat                                                   akva-sistemi.com                                                         HTTP              1 day

F irst fo u n d U RL : h ttp s : //a k va -s is te mi. co m/

C o o kie p u rp o se d escrip tio n : U s e d b y G o o g le An a lytics to th ro ttle re q u e s t ra te

Initiato r: Pa g e s o u rce lin e n u mb e r 53-60

Source: Inline script

Data is sen t to : B u lg a ria (a d e q u a te ) Ad e q u a te co u n try u n d e r G D PR (E U ) Blo cked u n til accep ted b y u ser: No

 

_gid                                                   akva-sistemi.com                                                         HTTP              1 day

F irst fo u n d U RL : h ttp s : //a k va -s is te mi. co m/

C o o kie p u rp o se d escrip tio n : R e g is te rs a u n iq u e ID th a t is u s e d to g e n e ra te s ta tis tica l d a ta o n h o w th e vis ito r u s e s th e w e b s ite .

In itiato r: Pa g e s o u rce lin e n u mb e r 53-60

Source: Inline script

 

Data is sen t to : B u lg a ria (a d e q u a te ) Ad e q u a te co u n try u n d e r G D PR (E U ) Blo cked u n til accep ted b y u ser: No

 

_pinterest_cm                                      pinterest.com                                                                HTTP                1 year

F irst fo u n d U RL : h ttp s : //a k va -s is te mi. co m/

C o o kie p u rp o se d escrip tio n : U s e d b y Pin te re s t to tra ck th e u s a g e o f s e rvice s .

In itiato r: Scrip t ta g , p a g e s o u rce lin e n u mb e r 1837

So u rce: h ttp s : //a s s e ts . p in te re s t. co m/js /p in it. js

Data is sen t to : U n ite d Sta te s (a d e q u a te ) Ad e q u a te co u n try u n d e r G D PR (E U ) Blo cked u n til accep ted b y u ser: No

 

collect                                               google-analytics.com                                                      Pixel                Session

F irst fo u n d U RL : h ttp s : //a k va -s is te mi. co m/

C o o kie p u rp o se d escrip tio n : U s e d to s e n d d a ta to G o o g le An a lytics a b o u t th e vis ito r's d e vice a n d b e h a vio r. Tra ck s th e vis ito r a cro s s d e vice s a n d ma rk e tin g ch a n n e ls .

In itiato r: In lin e s crip t, p a g e s o u rce lin e n u mb e r 53-60

So u rce: h ttp s : //w w w . g o o g le -a n a lytics . co m/a n a lytics . js

Data is sen t to : U n ite d Sta te s (a d e q u a te ) Ad e q u a te co u n try u n d e r G D PR (E U ) Blo cked u n til accep ted b y u ser: No

 

АКВА СИСТЕМИ може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, Facebook и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони или приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Някои видеа, показвани на наши страници на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други.

Ние нямаме достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, които са събрани от „бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител.

 

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките чрез вашия браузър?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли.

Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират.

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт. За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите Cookiepedia (информацията е на англ.).

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.